Quản trị

Cập nhật: 05/12/2016

Truy cập

Để quản trị nội dung cho doanh nghiệp mình, bạn truy cập vào đường dẫn bên dưới để vào phần quản trị cho doanh nghiệp

http://csid.gov.vn/quantri.html

Yêu cầu đăng nhập trước

Các chức năng quản trị

Thông tin chung

Giao diện phần quản trị thông tin chung

Đây là gia diện hiển thị các thông tin cơ bản của doanh nghiệp bao gồm

 • Thông tin chung: Tên, Mã doanh nghiệp, Điện thoại, Email...
 • Thông tin người liên hệ
 • Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động...

Để cập nhật các thông tin trên, chọn vào "Cập nhật" như trong hình

Nhập các thông tin cần cập nhật, các thông tin được phép cập nhật bao gồm

(*) Bắt buộc
 • Thông tin chung
  • Mã doanh nghiệp (*)
  • Ngày thành lập (*)
  • Tên Tiếng Việt (*)
  • Tên Tiếng Anh
  • Tên viết tắt
  • Ngôn ngữ
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Điện thoại (*)
  • Fax
  • Email (*)
  • Website
 • Liên hệ
  • Tên người liên hệ (*)
  • Chức vụ (*)
  • Phone (*)
  • Email (*)
 • Thông tin doanh nghiệp
  • Ngành nghề (*)
  • Loại doanh nghiệp (*)
  • Lĩnh vực hoạt động (*)
 • Nhân sự & Tài chính
  • Nhân sự
  • Tài chính
 • Khách hàng & Thị trường
  • Khách hàng & Thị trường
  • Tiêu chuẩn
Để thay đổi mật khẩu đăng nhập, chọn chức năng "Đổi mật khẩu" như trong hình dưới

Nhập thông tin mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu

Sản phẩm / Dịch vụ

Danh sách tất cả sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp

Chọn chức năng "Thêm" để thêm sản phẩm / dịch vụ mới

Điền các thông tin sản phẩm gồm

 • Tên sản phẩm
 • Mô tả ngắn
 • Chi tiết sản phẩm
 • Hình ảnh: Upload tối đa 10 hình ảnh, mỗi ảnh không quá 2MB, chấp nhận tất cả các định dạng ảnh .jpg, .png, .gif,....

Có thể thực hiện cập nhật hoặc xóa sản phẩm / dịch vụ

Nhà xưởng

Danh sách tất cả nhà xưởng của doanh nghiệp

Chọn chức năng "Thêm" để thêm nhà xưởng mới

Điền các thông tin nhà xưởng gồm

 • Tên nhà xưởng (*)
 • Diện tích m2 (*)
 • Mô tả (*)
 • Hình ảnh: Upload tối đa 10 hình ảnh, mỗi ảnh không quá 2MB, chấp nhận tất cả các định dạng ảnh .jpg, .png, .gif,....
 • Địa chỉ (*)

Có thể thực hiện cập nhật hoặc xóa nhà xưởng

Thiết bị

Danh sách tất cả thiết bị của doanh nghiệp

Chọn chức năng "Thêm" để thêm thiết bị mới

Điền các thông tin thiết bị gồm

 • Tên thiết bị (*)
 • Số lượng (*)
 • Năm sản xuất (*)
 • Nhà sản xuất (*)
 • Nơi sản xuất (*)

Có thể thực hiện cập nhật hoặc xóa thiết bị

Quy mô sản xuất

Danh sách tất cả quy mô sản xuất của doanh nghiệp

Chọn chức năng "Thêm" để thêm quy mô sản xuất mới

Điền các thông tin quy mô sản xuất gồm

 • Mô tả (*)
 • Đơn vị (*)
 • Số lượng hàng năm (*)
 • Tỉ lệ nội địa (0 - 100) (*)

Có thể thực hiện cập nhật hoặc xóa quy mô sản xuất

Nguyên liệu

Danh sách tất cả nguyên liệu doanh nghiệp

Chọn chức năng "Thêm" để thêm nguyên liệu mới

Điền các thông tin nguyên liệu gồm

 • Mã nguyên liệu (*)
 • Mô tả (*)
 • Mã đơn vị (*)
 • Số lượng (*)
 • Tỉ lệ nội địa (0 - 100) (*)

Có thể thực hiện cập nhật hoặc xóa nguyên liệu

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực gồm 2 phần: giới thiệu ngắn và file PDF chi tiết hồ sơ năng lực

Chọn chức năng "Cập nhật" để cập nhật Hồ sơ năng lực doanh nghiệp

Nhập đoạn giới thiệu ngắn

Tải lên file đính kèm chi tiết, cho phép tải lên file định dạng PDF

Export

Chức năng này dùng để người quản trị doanh nghiệp có thể export thông tin chung của doanh nghiệp ra file excel