Hướng dẫn sử dụng hệ thống CSID

CSID là cổng dữ liệu kết nối doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.
Hệ thống được quản lý bởi Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM trực thuộc Sở Công Thương TPHCM

Doanh nghiệp

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vào hệ thống CSID

Cá nhân

Hướng dẫn cá nhân đăng ký vào hệ thống CSID

Trích xuất thông tin đăng ký

Hướng dẫn trích xuất thông tin ra excel

Quản trị

Hướng dẫn quản trị cho doanh nghiệp

Hỏi đáp

Câu hỏi thường gặp

CSID ®

Tìm hiểu về hệ thống CSID