GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ <br> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh - HOCHIMINHCITY CENTER OF SUPPORTING INDUSTRIES DEVELOPMENT (CSID)

 Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Công Thương được thành lập theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 26/08/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.


Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, triển khai các hoạt động công nghệ, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho tổ chức, cá nhân hoạt động công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, trợ giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố, là đầu mối phối hợp các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển, nghiên cứu phát triển toàn diện về công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
Cơ cấu tổ chức:

Liên hệ: Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM

Các hoạt động chính của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ:

1) Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2) Tổ chức đào tạo & tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố, phục vụ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố

3) Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố;

4) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công và tham gia cac hoạt động tự nguyện tại địa phương;

5) Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và thương mại: lập dự án, ưu đãi đầu tư, khoa học - công nghệ, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường, tài chính, tín dụng, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác; 

6) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật;

7) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công;

8) Là đầu mối để kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với nhau và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Thành phố trong các lĩnh vực kích cầu, đầu tư, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực;

9) Kết nối cho các doanh nghiệp, thông qua tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, tổ chức kết nối cung cầu, triễn lãm, hội chợ và các hoạt động xúc tiến khác trên địa bàn thành phố;

10) Thực hiện các chương trình truyền hình, truyền thanh, website và phát hành ấn phẩm về lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời là nơi tiếp nhận các ý kiến phản hồi về các cơ chế chính sách đối với Trung ương và Thành phố cũng như các khó khăn về công nghiệp hỗ trợ để tổng hợp đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết;

11) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM ( Lầu 10)

Điện thoại: 08.38.229.890 – 08.54.040.093

Fax: 08.38.234.380

Email: csid.sct@tphcm.gov.vn

+ Giám đốc - Hoàng Thọ Vượng. 

+ Phó Giám đốc – Phạm Ngọc Anh.

+ Phó Giám đốc – Lê Nguyễn Duy Oanh.

+ Phòng Xúc tiến Công Thương. ĐT: 08.54.040.093 (Ex 22, 29 , 39)

+ Phòng Tư vấn. ĐT: 08.54.040.093 (Ex 17, 20)

+ Phòng Công nghiệp hỗ trợ. ĐT: 08.54.040.093 (Ex 33, 35)

+ Phòng Khuyến công. ĐT: 08.54.040.093 (Ex 18, 23)

+ Văn phòng. ĐT: 08.38.229.890 (Ex 19, 15)