Hỏi đáp

Cập nhật: 05/12/2016

Tổng quan

Hệ thống CSID dùng để làm gì?

CSID là cổng dữ liệu kết nối doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.
Hệ thống thuộc sở hữu Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Tính năng

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập?

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể sử dụng tính năng "Quên mật khẩu".

Truy cập đường dẫn sau để lấy lại mật khẩu

http://csid.gov.vn/dangnhap.html#toforgot

Chọn "doanh nghiệp" hoặc "cá nhân", sau đó nhập thông tin cần thiết để đặt lại mật khẩu. Nếu là Doanh nghiệp thì cung cấp Mã doanh nghiệp, nếu là tài khoản cá nhân thì bạn cung cấp Email của bạn

Hỗ trợ