Cá nhân đăng ký

Cập nhật: 05/12/2016

Truy cập

Để đăng ký thành viên hệ thống CSID TPHCM. Cá nhân quan tâm có thể truy cập theo đường dẫn bên dưới để đăng ký

http://csid.gov.vn/dangky.html#toregister

Điền đầy đủ các trường để đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email kích hoạt tài khoản. Trong nội dung email sẽ có link kích hoạt, bạn hãy kích hoạt tài khoản và có thể đăng nhập vào hệ thống CSID theo đường dẫn

http://csid.gov.vn/dangnhap.html