CSID

Cập nhật: 05/12/2016

Cổng dữ liệu công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ CSID

CSID là cổng dữ liệu kết nối doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Hệ thống được quản lý bởi Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM trực thuộc Sở Công Thương TPHCM

Chức năng chính

Dữ liệu doanh nghiệp

Là nơi lưu trữ tất cả các doanh nghiệp, công ty của ngành công nghiệp hỗ trợ TPHCM và mở rộng ra cả nước.

Kết nối

Là nơi kết nối doanh nghiệp với các doanh nghiệp thành viên, đối tác, khách hàng...

Chia sẻ kinh nghiệp, năng lực của doanh nghiệp

Tìm kiếm

Với hệ thống được xây dựng có khả năng lưu trữ lớn, tích hợp các thuật toán tìm kiếm nhằm giúp người dùng có thể tìm thấy thông tin mình cần trong thời gian nhanh nhất.

Người dùng có thể tìm kiếm theo tên công ty, sản phẩm dịch vụ công ty, loại hình hoạt động....